Inspectierapport 

Hierbij het inspectierapport van bestuur en scholen DSVAG d.d. 24 januari 2020.

Schoolgids De School Mühring 2020-2021

In de schoolgids leest u alle informatie over het onderwijs van School Mühring. Op de website van de school vindt u meer informatie.

Jaarverslag 2019

Hierbij vindt u het financieel jaarverslag over 2019.

Klachtenregeling

De klachtenregeling beschrijft de wijze waarop u kunt omgaan met klachten. Het verwijst naar de juiste personen en naar de landelijke geschillencommissie bijzonder onderwijs waar de vereniging bij is aangesloten.

De School Mühring 100 jaar

Een boekje over het 100-jarig bestaan de School Mühring.

Verlofaanvraag

Verlof aanvragen kan met dit formulier

Bijlage Schoolgids 2020-2021

In dit document treft u de bijlage bij de Schoolgids 2020-2021

Mühring 1873-1948

Een boekje over het 75-jarig bestaan van de School Mühring.

Privacyreglement

Privacyreglement de Dordtse Schoolvereniging (DSV)

Visitatierapport Dordtse Schoolvereniging

Dit rapport bevat de bevindingen van de visitatiecommissie die De Dordtse Schoolvereniging bezocht heeft voor een bestuurlijke visitatie.

Overeenkomst Ouderbijdrage

Hieronder vindt u de overeenkomst ouderbijdrage voor de school Mühring.

Strategisch beleidsplan 2017-2021

Hieronder vindt u het strategisch beleidsplan van de Dordtse Schoolvereniging.