Jaarverslag 2022 Dordtse Schoolvereniging

Het jaarverslag bestaat uit een bestuursverslag en de jaarrekening.

Koersplan Dordtse Schoolvereniging

Hieronder vindt u het Koersplan Dordtse Schoolvereniging 2022-2026.

Klachtenregeling

De klachtenregeling beschrijft de wijze waarop u kunt omgaan met klachten. Het verwijst naar de juiste personen en naar de landelijke geschillencommissie bijzonder onderwijs waar de vereniging bij is aangesloten.

Externe vertrouwenspersoon

Hieronder vindt u de gegevens van de externe vertrouwenspersoon van de Dordtse Schoolvereniging.

Informatie Ouderbijdragen

Informatie over de ouderbijdragen nieuwe wetgeving en Wiscollect.

Extra Verlof aanvragen

Extra Verlof aanvragen kan met dit formulier. U kunt dit invullen en daarna inleveren bij de administratie of mailen naar administratie.muhring@dsvag.nl

Inspectierapport

Hierbij het inspectierapport van bestuur en scholen DSVAG d.d. 24 januari 2020.

Schoolgids De School Mühring 2023-2024

In de schoolgids leest u alle informatie over het onderwijs van School Mühring. Op de website van de school vindt u meer informatie.

Bijlagen schoolgids De School Mühring 2023-2024

Bijlagen van de schoolgids.

De School Mühring 100 jaar

Een boekje over het 100-jarig bestaan de School Mühring.

Mühring 1873-1948

Een boekje over het 75-jarig bestaan van de School Mühring.

Privacyreglement

Privacyreglement de Dordtse Schoolvereniging (DSV)

Visitatierapport Dordtse Schoolvereniging

Dit rapport bevat de bevindingen van de visitatiecommissie die De Dordtse Schoolvereniging bezocht heeft voor een bestuurlijke visitatie.

School Ondersteuningsprofiel

Hieronder vindt u de Schoolsamenvatting ondersteuning 2022-2023 van De School Mühring.