Schoolgids De School Mühring 2017-2018

In de schoolgids leest u alle informatie over het onderwijs van School Mühring. Op de website van de school vindt u meer informatie.

Jaarrekening 2016

Hierbij vindt u het jaarverslag, gecombineerd met het bestuursverslag over 2016.

Klachtenregeling

De klachtenregeling beschrijft de wijze waarop u kunt omgaan met klachten. Het verwijst naar de juiste personen en naar de landelijke geschillencommissie bijzonder onderwijs waar de vereniging bij is aangesloten.

De School Mühring 100 jaar

Een boekje over het 100-jarig bestaan de School Mühring.

Aanmeldformulier

Het inschrijfformulier voor 2016-2017.

Verlofaanvraag

Verlof aanvragen kan met dit formulier

Jaarplanning

In dit document treft u de activiteiten in het jaar 2016-2017

Bijlagen Schoolgids 2017-2018

In dit document treft u de bijlagen bij de Schoolgids 2017-2018