De School Mühring vanaf 1873

De jongedames van gegoede familie bezochten voor de oprichting van De School Mühring de school van de dames Usener en heil in de Berckepoort op de hoek van de Nieuwstraat en de Hofstraat. In 1873 werd deze instelling overgenomen door mevrouw A.W. Mühring aan wie de school haar naam ontleent. Deze mevrouw Mühring heeft slechts kort de leiding in handen gehad. In november 1873 werd deze leidster ernstig ziek en overleed in december. Haar zus, B.H. Mühring, werd verzocht de leiding van de school over te nemen.

schoolgebouw_vroegerDat heeft zij ook gedaan. Al in het eerste jaar wilde de gemeente weer zelf de beschikking krijgen over de ruimte Berckepoort en moest er een totaal ongeschikte ruimte worden betrokken: het rijstpakhuis van Van Schaardenburg in de Grootekerksbuurt. In dit tochtige, slecht teverwarmen en verlichten gebouw werd het onderwijs aan de dochters van gegoede Dordtse families voortgezet. De school had toen ruim honderd leerlingen.

Op 22 juni 1891 werd bij Koninklijk Besluit de “Vereeniging De School Muhring” opgericht. Middels schenkingen en leningen werd een bedrag van fl. 20.000,- bijeengebracht voor de aankoop van het pand Vest 73. Bij aanvang van het schooljaar 1894/1895 werd dit pand betrokken. In 1903 volgt de aanstelling van een fröbelonderwijzeres en het schoorvoetend toelaten van de eerste jongetjes.

Omdat het gebouw aan de Vest niet meer aan de eisen voldoet, wordt de mogelijkheid van nieuwbouw overwogen. Hiervoor wordt contact opgenomen met de bekende Dordtse architect Reus. Op 3 september 1912 wordt het nieuwe schoolgebouw aan de Vrieseweg in gebruik genomen.

Tijdens de tweede wereldoorlog doemt het huisvestingsprobleem weer op, nu vanwege het vorderen van het schoolgebouw door de bezetter. De school raakt verspreid door de hele stad.

In 1989 vindt een tijdelijke verhuizing van de school plaats naar de meidoornschool in Dubbeldam. Dit om het schoolgebouw te kunnen renoveren en opnieuw in te delen. De officiële opening van het vernieuwde gebouw vindt plaats op 15 december 1989.

In augustus 2004 wordt een moderne aanbouw in gebruik genomen en het schoolplein is dan volledig gerenoveerd. Het onderwijs vindt plaats in een ruim, prachtig en karakteristiek gebouw waar op eigentijdse wijze kwalitatief hoogstaand onderwijs wordt gegeven.