De kinderen in groep 1 t/m 8 krijgen in totaal minimaal 7520 uren les per jaar. De bovenbouwgroepen (5 t/m8) ontvangen daarvan minimaal 940 uur les per schooljaar. Deze aantallen zijn wettelijk voorgeschreven en worden door de schoolinspectie gecontroleerd.

Sinds 1 augustus 2021 hanteert de school een continurooster, dat wil zeggen dat de leerlingen overblijven op school.

Groep 1 t/m 8

Maandag:  08:30 – 14:30 uur
Dinsdag:  08:30 – 14:30 uur
Woensdag: 08:30 – 12:30 uur
Donderdag: 08:30 – 14:30 uur
Vrijdag: 08:30 – 14:30 uur