Hierbij vindt u het formulier voor de aanvraag van extra verlof: 8 weken voorafgaand te vragen extra verlofdag ingevuld inleveren bij of mailen aan de administratie van De School Mühring: administratie.muhring@dsvag.nl

Het toekennen van verlof gaat conform geldende wet- en regelgeving (leerplicht). Zie voor meer informatie de pagina Documenten en beleid.