De kinderen in groep 1 t/m 8 krijgen in totaal minimaal 7520 uren les per jaar. De bovenbouwgroepen (5 t/m8) ontvangen daarvan minimaal 940 uur les per schooljaar. Deze aantallen zijn wettelijk voorgeschreven en worden door de schoolinspectie gecontroleerd.

Groep 1 t/m 8

Maandag: 08:30 – 12:15 uur + 13:15 – 15:00 uur
Dinsdag: 08:30 – 12:15 uur + 13:15 – 15:00 uur
Woensdag: 08:30 – 12:30 uur
Donderdag: 08:30 – 12:15 uur + 13:15 – 15:00 uur
Vrijdag: 08:30 – 12:15 uur + 13:15 – 15:00 uur

NB: Tussen de middag, van 12.15 uur – 13.10 uur zijn de leerlingen vrij. Ouders dienen een keuze te maken voor opvang. Mogelijkheden zijn:
1. Ophalen en thuis eten (vanaf groep 5 mogen kinderen met toestemming van de ouders ook zelfstandig naar huis).
2. Laten overblijven. De leerlingen eten in de klas o.b.v. een vrijwillige overblijfmedewerker (kosten: €1,25 per keer).
3. Naar (buitenschoolse) opvang of andere oppas. Ouders dienen dit zelf te regelen. Medewerkers van de BSO halen en brengen de kinderen van en naar de klas.