Hoogst mogelijke score bij inspectiebezoek

Posted on apr 14, 2016

De School Muhring behaalt de hoogst mogelijke score bij het inspectiebezoek in april 2015. Een korte samenvatting uit het inspectierapport:

 • De school haalt goede eindresultaten in de kernvakken.
 • De school biedt de mogelijkheid om de leerlingen ook vaardigheden in meer brede zin bij te brengen. Dit sluit aan bij wat de leerlingen ook graag willen.
 • De school kan zich goed verantwoorden over het leren van de leerlingen.
 • De leraren geven goed les.
 • De lessen spreken de leerlingen aan en de leraren weten hun leerlingen te stimuleren om te leren. De leraren houden rekening met wat de leerlingen nodig hebben.
 • De school kent over het algemeen een veilig en prettig schoolklimaat. De school meet regelmatig of leerlingen zich veilig voelen en handelt adequaat bij problemen op dit gebied.
 • De rust en prettige sfeer maken dat leerlingen en leraren het aangeven dat zij het naar hun zin hebben op de school.
 • De school heeft een ambitieus schoolklimaat waarin leerlingen worden ondersteund en gestimuleerd in hun leren.
 • De school besteedt veel aandacht aan sociale vaardigheden van leerlingen en dat is terug te zien in de manier waarop leerlingen en leraren met elkaar omgaan.
 • De school kent een professionele kwaliteitscultuur. De school is steeds op zoek naar het realiseren van haar opdracht en naar verdere ontwikkeling.
 • De directie stuurt de kwaliteitszorg goed aan. De leraren handelen vanuit een gezamenlijke visie en dragen bij aan de kwaliteitsverbetering.